Miễn trừ trách nhiệm

LeeLand.vn luôn nỗ lực thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin, hình ảnh và tài liệu về Sản Phẩm trên LeeLand.vn là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, LeeLand.vn có quyền thay đổi thông tin Sản Phẩm mà không cần báo trước. Thông tin chính thức được cung cấp và quy định tại Hợp đồng Mua bán BĐS.

Trường hợp Chủ Đầu Tư phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), LeeLand.vn có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Sản Phẩm mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá trước khi ký Hợp đồng Mua bán BĐS sẽ được cung cấp bởi Chủ Đầu Tư và quyết định cuối cùng thuộc về Chủ Đầu Tư.

LeeLand.vn được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của LeeLand.vn không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

LeeLand.vn có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, bao gồm trang của các Chủ Đầu Tư, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. LeeLand.vn không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay thương tổn nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

Khi thực hiện các giao dịch trên LeeLand.vn, Khách hàng, Chủ Đầu Tư phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, LeeLand.vn sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập giao dịch, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của LeeLand.vn.

Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản Phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Chủ Đầu Tư để được giải đáp.

Compare listings

So sánh