Quy chế hoạt động

Leeland.vn là nơi cung cấp các thông tin về thị trường bất động sản trong và ngoài Việt Nam liên quan đến môi trường chính sách và pháp luật về thị trường bất động sản; ý kiến chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm và bài học thành công về thị trường bất động sản, dự án bất động sản và những vấn đề có liên quan khác.

1. Tên miền Sàn giao dịch thương mại điện tử:

Sàn giao dịch TMĐT LeeLand.vn phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.leeland.vn

2. Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch LeeLand.vn là thành viên (cá nhân và tổ chức doanh nghiệp) có nhu cầu mua bán sản phẩm dịch vụ được Ban quản lý Sàn giao dịch LeeLand.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch LeeLand.vn cung cấp.

Khi cá nhân tổ chức đăng ký là thành viên của Sàn giao dịch leeland.vn, Thành viên hiểu rằng:

  • Thành viên được cấp một tài khoản để sử dụng và thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu được gửi bảo mật qua email.
  • Thành viên có thể cung cấp sản phẩm dịch vụ của mình trên Sàn.
  • Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng các tài khoản của mình, Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên chịu trách nhiệm mọi thông tin có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình, và Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ ai được Thành viên cho phép truy cập vào nó.
  • Mua hàng: được hiểu là mua sản phẩm dịch vụ trên Sàn.
  • Người bán: là thành viên rao bán sản phẩm dịch vụ trên sàn.
  • Người mua: là mọi cá nhân tổ chức có nhu cầu mua hàng trên Sàn.
  • Thông tin cá nhân: là bao gồm tất cả thông tin liên quan đến tài khoản đã tạo trên Sàn của thành viên đó.
  • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch LeeLand.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch LeeLand.vn

Compare listings

So sánh
Tìm kiếm
Phạm vi giá Từ Đến