Bán đất dính quy hoạch có lẽ đã là vấn đề hết sức quen thuộc. Có nhiều loại đấ và trường hợp quy hoạch khác nhau. Lee sẽ giúp bạn giải đáp về bán đất dính quy hoạch và các vấn đề pháp lý liên quan.

Đất thuộc diện quy hoạch là gì?

Làm thế nào để mua bán đất dính quy hoạch?

Đất quy hoạch là phần đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương, phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như: đất quy hoạch xây dựng khu dân cư, đất để phát triển kinh tế – xã hội, đất để phục vụ giao thông, đất để bảo vệ quốc phòng an ninh,…

Thời hạn thu hồi đất quy hoạch

Tại khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 có quy định cụ thể như sau: 

Trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì phần diện tích đất đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đã được điều chỉnh. Sau đó hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh. Đồng thời, hủy bỏ việc thu hồi đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Làm thế nào để mua bán đất dính quy hoạch?

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh hoặc có điều chỉnh hoặc hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất vẫn tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà không bị hạn chế.

Người sử dụng đất bị thu hồi đất sẽ được bồi thường như thế nào?

Làm thế nào để mua bán đất dính quy hoạch?

Theo quy định tại Điều 89 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất sẽ được Nhà nước bồi thường thiệt hại về nhà ở và công trình xây dựng trên đất khi bị thu hồi đất, cụ thể:

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 74, Luật Đất đai năm 2013 cũng có quy định rõ việc bồi thường của Nhà nước sẽ được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trong trường hợp không có đất để bồi thường thì sẽ được Nhà nước bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất của loại đất thu hồi. Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường theo công thức:

Tiền bồi thường = Diện tích đất bị thu hồi x Giá đất với loại đất bị thu hồi

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, việc bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi được quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai 2013 thì phần giá trị tài sản gắn liền với đất khi bị thu hồi thì được bồi thường theo công thức sau:

 

Tgt = G1 – G1/T x T1

Trong đó:

      Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

      G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

      T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

      T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

Vừa rồi là chia sẻ của Lee về vấn đề mua bán đất dính quy hoạch. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ hữu ích với bạn.

Liên hệ LeeLand.com.vn để được tư vấn về Bất Động Sản:

Rate this post